Dtknv - preuzimanje, o programu

Novosti u aktuelnoj verziji   •   Readme   •   Uputstvo   •   Snimci ekrana   •   Prethodne verzije   •   Uputsvo za novu verziju

Windows

Za operativni sistem Windows preuzmite i instalirajte sljedeću datoteku:

Dtknv, verzija 0.5.1 beta, instalaciona datoteka.

Nakon dovršetka instalacije, program pokrenite prečicom Dtknv u Start meniju.

Linux

Za operativne sisteme zasnovane na Linuksu, program je dostupan u obliku programskog koda. Od biblioteka program traži python3 za konzolnu upotrebu, i python3-tk za grafičko sučelje.

Preuzimte program za Linuks i pokrenite ga:

 $ python3 dtknv/cknv.py -g

Na Debijan distribucijama (Ubuntu, Mint, itd.) potrebne biblioteke se instaliraju ovom komandom:

 $ sudo apt-get install python3 python3-tk

Na Fedori i ostalim RPM distribucijama koje koriste yum (CentOS, Red Hat), tražene biblioteke dobavljaju se ovom komandom:

 # yum install python3 python3-tkinter

Ostali sistemi

Na svim operativnim sistemima na kojima je moguće pokrenuti Python 3.1, teoretski je moguće pokrenuti i Dtknv. Preuzmite programski kod (konačne verzije ili iz repozitorija) i instalirajte biblioteke potrebne za rad na vašem sistemu.

Dtknv je slobodan softver, te se dijeli i njegov programski kod. Tako preuzet program radiće na svakoj platformi na kojoj je intsaliran Python. Međutim, ovakav način postavki preporučujemo samo iskusnim korisnicima. Većini korisnika odgovaraće uputstva iz prva dva dijela.

Prijava grešaka

Ukoliko ste u radu programa primijetili greške, od velike bi nam koristi bilo da ih prijavite. To možete uraditi na sajtu Launchpad.