0.5.1 beta [februar 2012.]
--------------
* Uklonjen bug: uključena kompresija ZIP fajlova.
* Uklonjen bug: konvertovanje naslova pisanih velikim slovima.
* Dodato: otvaranje izvještaja klikom na statusnu traku (zavisi od OS-a).
* Dodato: konverzija teksta u konzoli (samo Linux).
* Poboljšanje: jasniji naslovi dijaloga za otvaranje fascikli i datoteka. 
* Poboljšanje: dodato pregledno uputstvo za hitar početak rada programa.  

0.5 beta [decembar 2011.]
--------------
* Redizajniran i poboljšan interfejs (pisan "od nule").
* Dvosmjerna konverzija (iz ćirilice i u ćirilicu).
* Dodati izuzeci (search and replace).
* Domen na <http:\\serbian.languagebits.com>.

0.3.4.5 beta [3 septembar 2011.]
--------------
* Opcija da se konvertovane datoteke čuvaju u ulaznoj fascikli.
* Izvještaji se standardno zapisuju u My Documents ili home fascikli.
* Promjena konzolnih argumenata.
* Uklonjen bug: pogrešno izražavanje slobodnog prostora u Linuksu.
* Uklonjen bug: pucanje programa u Windows konzoli.

0.3.4 beta [26 juli 2011.]
--------------
* Početna podrška za konverziju latiničnog teksta u ćirilični (samo GUI).
* Unaprijeđeni izvještaji.

0.3.3 beta [18 jul 2011.]
--------------
* Dodato raspakivanje ODT/DOCX datoteka u RAM.
* Novi konzolni argumenti.

0.3 beta > 0.3.1 beta [23. jun 2011.]
--------------
* Uglavnom promjena u niskama.
* Dodat projekat na  <https://gitorious.org/dtknv>.

0.6.6a > 0.6.7a [3. maj 2011.]
--------------
* Dodato polje za konverziju običnog teksta.
* Skripta se sada poziva preko cknv, a ne tocyr.

0.6.5a > 0.6.6a [19. april 2011.]
--------------
* Ispravka greške: konverzija datoteka na nt/posix sistemima.
* Promjene interfejsa.
* Početni kod za izvještaje o radu.

0.6.2a > 0.6.5a [11. april 2011.]
--------------
* Ispravno izračunavanje slobodnog prostora na Linuksu.
* Ispravne putanje na Linuksu.
* Podrška za konzolne pozive.
* Mnogo manjih ispravki.