ћирилица   latinica

Dtknv uputstvo


Sadržaj

Šta je Dtknv
Ukratko - kako konvertovati
Konverzija datoteke
Konverzija teksta iz memorije
Preuzimanje i instalacija
Mogućnosti
Upotreba
Sučelje
Konzola
Osnovna podešavanja
Konverzija datoteka
Konverzija običnog teksta
Iz ćirilice u latinicu i obrnuto
Napredna podešavanja
Izuzeci i konverzija
Izuzeci
Uređivanje, uključivanje i isključivanje izuzetaka
Konverzija naslova
Privatnost
Veza ka internetu
Privremene datoteke

Šta je Dtknv

Dtknv je program za transliteraciju. Ćirilični tekst prebacuje u latinični, i to običan tekst, Vord i Libreofis/Openofis datoteke (Word, LibreOffice, Open Office). Podržana je i konverzija iz latinice u ćirilicu, ali samo za tekstualne datoteke (običan tekst).

Dtknv je samostalan program, i za njegov rad na računaru ne morate imati instalirane programe za čitanje i izmjenu Vord i Libreofis/Openofis datoteka.

Ovaj dokument sadrži uputstva za preuzimanje i instaliranje, kao i za rad sa programom.

Slika 1. Glavni prozor

Glavni prozor


Ukratko - kako konvertovati

Konverzija datoteke

Evo kako konvertovati jednu datoteku ili tekst iz memorije.

Na primjer, ako konvertujete ćiriličnu Word datoteku moj_dokument.docx na radnoj površini:

 1. Pokrenite dtknv.
 2. U meniju Datoteka odaberite Učitaj datoteku...
 3. Ukoliko već nije odabrano, u meniju Opcije odaberite Iz ćirilice i latinicu.
 4. U meniju Datoteka odaberite Izlazna fascikla... (tu će se sačuvati konvertovana verzija datoteke).
 5. Kliknite na dugme Konvertuj.
 6. U toku konverzije statusna traka će treptati, a po završetku će biti zelene boje, uz poruku "Završeno...".
 7. Otvorite fasciklu koju ste odabrali i provjerite konvertovanu datoteku (možda će imati naziv moj_dokument_konv.docx).

Konverzija teksta iz memorije

Konverzija teksta iz memorije.

Kopirajte tekst za konverziju iz programa u kojem trenutno radite.

 1. Pokrenite dtknv.
 2. U meniju Opcije odaberite Konverzija običnog teksta...
 3. Kliknite mišem unutar tekstualnog polja. Potom, pritisnite Ctrl + V (držite Ctrl i pritisnite jednom V)
 4. Kliknite na dugme U ćirilicu ili dugme U latinicu i tekst će se konvertovati u željeno pismo.
 5. Kliknite opet mišem unutar prozora i pritisnite Ctrl + A (ovim ćete označiti čitav tekst).
 6. Pritisnite Ctrl + C da odabrani tekst kopirate u memoriju.
 7. Vratite se u program. Na mjestu gdje želite da se pojavi tekst kliknite mišem da se aktivira kursor. Potom pritisnite Ctrl + V.

Preuzimanje i instalacija

Preuzimanje zavisi od operativnog sistema koji koristite. Za početak, otvorite ovu stranicu:

http://serbian.languagebits.com/dtknv/

Na stranici kliknite na odgovarajuću vezu i preuzmite izdanje za vaš sistem. Na istoj stranici su i napomene u vezi sa instalacijom.

Mogućnosti

Program ima sljedeće mogućnosti:

 • Konverzija iz ćirilice u latinicu svih tekstualnih datoteka.
 • Konverzija iz ćirilice u latinicu Openofis i Vord datoteka (samo novije, DOCX, Vord datoteke su podržane).
 • Konverzija običnog teksta iz latinice u ćirilicu.
 • Liste izuzetaka na principu zamjene teksta (znaka, rečenice).
 • Konverzija više datoteka odjednom.
 • Konverzija naziva datoteka.
 • Izbor kodne stranice.
 • Konzolno i grafičko sučelje.
 • Izvještaji o konverziji, kao i još nekoliko manje bitnih opcija.

Upotreba

Dtknv se može dvojako koristiti: preko grafičkog sučelja, u kojem komande zadajete klikom na dugmad, i konzole, gdje se komande unose kucanjem.

Sučelje

Program se sastoji iz glavnog prozora sa osnovnima komandama. Preporučujemo korišćenje sučelja jer je podešeno tako da umanji moguće greške korisnika. Na primjer, upozoriće vas na preveliki broj datoteka ili megabajta za konverziju.

Konzola

Konzolno unošenje komadi je brže, ali i manje bezbjedno (nema sigurnosnih upozorenja). Za njihov spisak kucajte python3 cknv.py -h.

Osnovna podešavanja

Slika 2. Meni "Opcije"

Meni "Opcije"

Sačuvaj u istoj fascikli

Na naziv konvertovanih datoteka dodaje se "_konv", a datoteke se snimaju u istoj fascikli. Ako u fascikli već postoji istoimena datoteka, na nju se dodaje znak "_" (ovo se može desiti najviše 30 puta, kada program prijavljuje grešku).

Rekurzivna konverzija

Konvertuje sve podržane datoteke u svim fasciklama ulazne fascikle. U izlaznoj fascikli pravi se nova fascikla, naziva "konv+datum+vrijeme". Potom se u toj fascikli pravi mapa ulaznog direktorijuma.

Konvertuju se sve datoteke koje su podržane u programu, a one koje nisu program ignoriše i ne kopira u novo odredište.

Megabajti i broj datoteka u info dijelu prozora odnose se na podržane datoteke.

Pažnja: rekurzivnom komandom program će prepoznati sve fascikle i datoteke u ulaznoj putanji, bez obzira na njihov broj ili veličinu; međutim, ako broj datoteka prelazi 100 ili broj megabajta 100 ili više program će vas upozoriti i tražiti odobrenje za nastavak (ovo upozorenje se neće pojaviti u konzoli!).

Za izmjenu maksimalnih vrijednosti za megabajte i broj datoteka pogledajte podešavanja (Opcije > Napredna podešavanja > Broj megabajta/datoteka prije upozorenja).

Konvertuj imena datoteka

Konvertuje naziv datoteke iz ćirlice u latinicu. Ako datoteka već postoji, na njen naziv se dodaje znak "_". Ekstenzija datoteke se ne mijenja.

Konverzija datoteka

Odabirom Konverzija datoteka u meniju Opcije, pritiskom na F7, ili otvaranjem datoteke/fascikle u meniju Datoteka, uključićete jedan od dva načina rada programa. Ovaj datotečki način rada omogućava konverziju datoteka, i to:

 • pojedinačno (odaberite Datoteka > Učitaj datoteku...)
 • datoteke iz jedne fascikle (odaberite: Datoteka > Učitaj fasciklu..., i isključite Opcije > Rekurzivna konverzija)
 • datoteka iz svih fascikli polazne fascikle (odaberite: Datoteka > Učitaj fasciklu..., i uključite Opcije > Rekurzivna konverzija)

Konverzija običnog teksta

Slika 3. Konverzija neformatiranog teksta

Konverzija neformatiranog teksta

Drugi način rada programa je konverzija običnog teksta. Aktivira se odabirom "Konverzija teksta" u meniju Opcije, ili pritiskom na F8. U prozoru koji se pojavi koristite prečice:

 • Ctrl + V - ubacivanje teksta.
 • Ctrl + A - označavanje čitavog teksta.
 • Ctrl + C - kopiranje teksta.

Tekst u prozoru konvertujte klikom na dugme U ćirilicu ili U latinicu.

Konverzija koristi uključene izuzetke iz menija Opcije > Izuzeci u upotrebi. Izuzetke uredite klikom na Opcije > Izuzeci....

Iz ćirilice u latinicu i obrnuto

Konverzija iz ćirilice u latinicu podržana je za nekoliko vrsta datoteka (standardno su uključene: docx, odt, txt, htm i html). Međutim, konverzija iz latinice u ćirilicu podržana je samo za tekstuale datoteke; nove ekstenzije za ovu konverziju moguće je dodati jedino izmjenom u datoteci za podešavanje (ovo je urađeno kako bi se spriječilo oštećenje podataka i greške u programu), i to samo ako su datoteke tekstualne.

Za latinično-ćiriličnu konverziju možete koristiti i tekstualni mod u programu (Opcije > Konverzija običnog teksta, ili pritisnite F8).

Napredna podešavanja

Slika 4. Napredna podešavanja

Napredna podešavanja

Prozor Napredna podešavanja sadrži nekoliko sporednih za rad programa.

 • Prikazuj detalje u konzoli - Standardno isključeno. Prikazuje naziv trenutno učitane datoteke za konverziju, kao i još neke podatke u vezi sa radom. U suštini se radi o "kozmetičkoj" opciji.
 • Obustavi nakon prve greške - Standardno isključeno. Program prekida sa radom ukoliko se neka od datoteka ne konvertuje, odnosno, ukoliko prilikom rada na toj dadoteci dođe to greške. Podaci o tome da li je konverzija protekla bez greške nalaze se u izvještaju.
 • Koristi hard disk za raspakivanje - Standardno isključeno. Raspakivanje se odnosi na Vord i Openofis/Libreofis dokumenta. Ove datoteke su kompresovane, i da bi se njihov sadržaj obradio potrebno ih je raspakovati. Program ih za vrijeme transliteracije raspakuje u radnoj memoriji, što je brži i preporučen način. Drugi način je korišćenje privremenih (temp) fascikli, a još uvijek je dostupan u programu radi eventualnih proba sa ovim formatima. Ukoliko radite sa povjerljivim dokumentima ne koristite raspakivanje na hard disk.
 • Pravi izvještaje o radu Standardno uključeno.
 • Fascikla za izvještaje Standardno postavljeno na matičnu fasciklu (home na Linuksu i My Documents na Vindouzu). Dvoklikom na polje otvara se prozor za odbir druge fascikle.
 • Kodna strana Standardno postavljeno na UTF-8. Ova kodna strana dovoljna je za većinu jezika, a uz to je i standard za Vord i Openofis/Libreofis dokumenta. Program ovo podešavanje koristi za čitanje i snimanje datoteka. Ukoliko nemate dobar razlog, ovo podešavanje ne treba mijenjati, pošto će poremetiti rad programa. Valja napomenuti i da program čita samo datoteke u ovoj kodnoj strani, a da za sve ostale prijavljuje grešku.
 • Broj megabajta prije upozorenja Standardno postavljeno na 100. Ako je ukupan broj megabajta za konverziju veći od ovog broja, program će zatražiti dodatnu potvrdu prije početka rada. Podešavanje nije dostupno iz konzole.
 • Broj datoteka prije upozorenja Standardno postavljeno na 100. Ako je ukupan broj datoteka za konverziju veći od ovog broja, program će zatražiti dodatnu potvrdu prije početka rada. Podešavanje nije dostupno iz konzole.
 • Prepoznate ekstenzije (Ć > L) Standardno postavljeno na docx, odt, txt, htm i html. Ove završetke program će koristiti prilikom odabira datoteka za konverziju u latinicu.
 • Prepoznate ekstenzije (L > Ć) Standardno postavljeno samo na tekstualne (txt) datoteke. Program konverziju radi "naslijepo" i nema predstavu o formatu datoteke. To je moguće u slučajevima gdje se podaci o datoteci čuvaju latinicom (npr. Libreofis, hipertekst). Program za sada ne podržava konverziju docx, html ili odt datoteka u ćirilicu. Ukoliko biste ovdje naveli neku od tih ekstenzija, to bi značilo uništenje podataka u uzlaznoj (konvertovanoj) datoteci. Zbog toga je ovo polje zaključano (međutim, nove ekstenzije mogu se ubaciti direktno u datoteku za podešavanja).

Izuzeci i konverzija

Izuzeci

Izuzeci su u ovom programu sva slova, riječi, ili rečenice koje je potrebno zamijeniti drugačije od zamjene na nivou znaka (љ > lj, г > g, с > s itd.). Izuzeci su pravila za funkciju "pronaći i zamijeni".

Na primjer, u standardne izuzetke koji dolaze iz program (Opcije > Izuzeci u upotrebi... > Standardni ćirilični izuzeci), uvršten je ovakav izuzetak: "конјуга - konjuga". Ovim će se sve latinične riječi koje sadrže "konjuga" konvertovati u gramatički ispravan oblik "конјуга[ција]", umjesto neispravnog "коњуга[ција]".

Uvijek pazite koji su izuzeci uključeni u Opcije > Izuzeci u upotrebi....

Uređivanje, uključivanje i isključivanje izuzetaka

Za novu tabelu izuzetaka odaberite Opcije > Izuzeci... > Komande > Nova datoteka izuzetaka..., ukucajte naziv datoteke i potvrdite. Potom popunite polja (za novi red odaberite Komande > Dodaj red ćelija) i sačuvajte.

Za izmjenu postojećih izuzetaka, učitajte odgovarajuću datoteku: Opcije > Izuzeci... > Učitaj > naziv datoteke.

Izuzetke koje program koristi u toku transliteracije (konverzije) odaberite u meniju Opcije > Izuzeci u upotrebi....

Izuzetke možete uređivati i direktno na nivou datoteke: radi se o običnim JSON datotekama u fascikli dtknv/exceptions, u matičnom folderu na vašem računaru (~ na Linuksu ili Documents na Vindouzu).

Slika 5. Uređivač izuzetaka

Uređivač izuzetaka

Uređivač izuzetaka koristi boje da označi posebne ćelije, i to:

 • Žuta - aktivna ćelija.
 • Crvena - tekst u prvoj ćeliji biće potpuno izbrisan u tekstu.
 • Narandžasta - tekst u prvoj ćeliji biće izbrisan u tekstu, i to blanko karakterom (praznim mjestom, ili mjestima).
 • Zelena - u ćeliji se nalazi blanko (prazan karakter).
 • Siva - izbrisane ćelije, ili ćelije koje neće biti sačuvane.

Postoje dva pravila za pojedinačne datoteke izuzetaka: a) tekst u prvoj koloni se ne smije ponavljati i b) ćelija u prvoj koloni ne može biti prazna.

Uvijek pazite koji su izuzeci uključeni u Opcije > Izuzeci u upotrebi....

Konverzija naslova

U srpskom jeziku pravilo je da se naslovi, natpisi i slično, u cjelosti pišu velikim latiničnim slovima. Na primjer, naslov "ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ" pisan latinicom je "VEČERNJE NOVOSTI", a ne "VEČERNjE NOVOSTI". Program je napravljen tako da nj, lj i konvertuje u velika slova kao u pomenutom primjeru. To se dešava ako je prethodno slovo veliko, ili ako veliko slovo slijedi nakon razmaka.

Privatnost

Ovaj dio uputstva odnosi se na privatnost i rad programa.

Veza ka internetu

Program će tražiti da se poveže na internet samo ako to izričito zatražite, i to:

 • provjerom nove verzije (Pomoć > Nova verzija) i
 • čitanjem uputstva onlajn, ako nije instalirano na računaru (Pomoć > Uputstvo).

U oba slučaja Dtknv se povezuje na zvaničan sajt serbian.languagebits.com, putem porta 80.

Privremene datoteke

Ukoliko iz bilo kojeg razloga koristite opciju Koristi hard disk za raspakivanje imajte na umu da postoji mogućnost da se privremene datoteke ne izbrišu (zbog greške u sistemu, programu, nestanka električne energije, itd.). Privremene datoteke program smješta u privremenu/temp fasciklu (zavisi od sistema), a označava ih prefiksom "dtknv".